Project Info

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS), Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, produceert, verzamelt en analyseert kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst. NKS presenteert dit op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. NKS organiseert jaarlijks de Dag van het Kasteel.