Realisatie website Nederlandse Kastelenstichting

Project Info

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS), Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, produceert, verzamelt en analyseert kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst. NKS presenteert dit op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. NKS organiseert jaarlijks de Dag van het Kasteel.

Project doelstelling
Uitgevoerde werkzaamheden
Project doelstelling

Onze opdracht: Realisatie van een website met verbeterde  ontsluiting van bestaande informatie van kastelen (overtanken vanuit array naar database).

Website: https://www.kastelen.nl/

Uitgevoerde werkzaamheden
  • overzetten van uitgebreide data van kastelen vanuit bestaande arrays naar een nieuw opgezette database
  • uitbreiden en optimaliseren database
  • realisatie content management systeem op maat
  • ontwerp en realisatie website, koppeling aan database
  • beperkte zoekmachineoptimalisatie
  • toevoegen extra functionaliteit
  • ondersteuning en advies

 

Menu